Näitä käyttöehtoja on päivitetty viimeksi 14.2.2021.

1. Yleistä

Käyttämällä tätä sivustoa (mainostoimistot.net) hyväksyt täysin nämä käyttöehdot. Jos et hyväksy näitä käyttöehtoja tai jotain osaa niistä, et voi käyttää tätä sivustoa.

Käyttämällä sivustoa hyväksyt myös sivuston tietosuojakäytännöt.

Palvelut voivat olla käyttäjien käytettävissä ilman rekisteröitymistä tai ne voivat edellyttää rekisteröitymistä. 

2. Sivuston sisältö

Mainostoimistot.net on verkkosivusto, jonka kautta käyttäjä voi hakea markkinoinnin ja viestinnän yrityksiä Suomesta.

3. Vastuu sivuston sisällöstä

Mainostoimistot.net vastaa sivustolle itse tuottamastaan sisällöstä. Mainostoimistot.net ei vastaa käyttäjien lisäämien sisältöjen oikeellisuudesta tai lainmukaisuudesta eikä keskusteluissa esitetyistä näkemyksistä tai mielipiteistä. Mainostoimistot.netillä on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa ja muuttaa tai poistaa sivustolla esitettävää sisältöä osittain tai kokonaan, ovatpa sisällöt Mainostoimistot.netin itsensä tai käyttäjien lisäämiä.

Mainostoimistot.net tekee parhaansa, jotta sivusto olisi käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Mainostoimistot.net ei kuitenkaan vastaa sivuston keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Mainostoimistot.net ei vastaa sivustolla ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista sivustoon sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

Sivustolla voi olla sekä maksuttomia että maksullisia palveluja. Maksullisten palveluiden käyttäminen edellyttää ilmoitetun hinnan suorittamista. Mainostoimistot.net voi muuttaa hinnoitteluperusteita sekä muuttaa maksuttoman palvelulun maksulliseksi tai päinvastoin. Voimassa olevat hinnat ja hinnoitteluperusteet ovat kulloinkin nähtävissä sivustolla.

Mainostoimistot.netillä on yksipuolinen oikeus siirtää sivuston omistusoikeus tai hallinta kolmannelle osapuolelle.

4. Tekijänoikeudet

Sivuston sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeuden suojaamia. Sivuston omistusoikeus sekä kaikki tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet ovat Mainostoimistot.netillä ellei toisin mainita.

Käyttäjä voi hyödyntää sivustolla olevaa tietoa omiin henkilökohtaisiin ja kaupallisiin tarkoituksiinsa. Käyttäjällä ei kuitenkaan ole lupaa toisintaa, jäljentää, kopioida, levittää tai muuten käyttää hyväksi mitään tällä sivustolla olevia kuvia, tavaramerkkejä, tekstejä tai videoita kaupallisessa tai ei-kaupallisessa tarkoituksessa ilman Mainostoimistot.netin kirjallista lupaa.

Mikäli käyttäjänä lataat tai lisäät sisältöä sivustolle, näiden sisältöjen omistusoikeus säilyy sinulla tai yritykselläsi. Lataamalla tai lisäämällä sisältöä sivustolle annat Mainostoimistot.netille kuitenkin oikeuden käyttää, muokata, jäljentää, näyttää ja jaella lataamaasi ja lisäämääsi sisältöä ilmaiseksi ja korvauksetta. Lataamaasi tai lisäämääsi sisältöä voidaan käyttää muun muassa Mainostoimistot.netin markkinointitarkoituksiin. Ymmärrät ja hyväksyt, että Mainostoimistot.net on julkinen foorumi ja että muut käyttäjät voivat etsiä, nähdä, käyttää ja/tai lähettää uudelleen mitä tahansa sisältöä, jota lataat tai lisäät sivustolle.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijänoikeudet ja/tai oikeudenhaltijoiden suostumukset sivustolla julkaisemaansa sisältöön. Käyttäjä ei saa lähettää, ladata tai välittää sivuston kautta sisältöä tai viestejä, jotka rikkovat kolmansien osapuolien omistus-, tekijän- tai muita oikeuksia; joka on loukkaavaa, syrjivää, solvaavaa, herjaavaa, rikolliseen toimintaan liittyvää, epäsiveellistä, lain tai muutoin hyvän tavan vastaista; joka on Mainostoimistot.netille, sisällöntuottajille, muille käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle haitallista tai vahingollista. Käyttäjä vastaa ja on korvausvelvollinen kaikista aiheuttamistaan vahingoista.

5. Riitatilanteiden ratkaisu

Mainostoimistot.netin ja käyttäjän väliset mahdolliset erimielisyydet pyritään ratkaisemaan osapuolten välisillä neuvotteluilla. Mikäli osapuolet eivät pääse asiassa sovintoon, riita ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

6. Muutokset käyttöehtoihin

Mainostoimistot.net saattaa tehdä aika ajoin muutoksia näihin käyttöehtoihin. Uudistetut käyttöehdot koskevat tämän sivuston käyttöä siitä päivästä lähtien, jolloin ne on julkaistu tällä sivustolla. Käyttäjän tulee itse varmistaa, että hän on perillä ajantasaisista käyttöehdoista.